Fen BilimleriFen Bilimleri ve Sayısal Bilimler Programı

Sayısal Bilimleri ve Fen Bilimleri derslerinde haftalık ders saatleri, Talim ve Terbiye Kurulu’nun haftalık ders saati çizelgesine uygun olarak planlanmış olup her ders için ek olarak 2 ve 4 ders saati arasında değişen etütler ilave edilmiştir. 

Matematik dersinde amacımız, öğrencilerimizin bilgiyi analiz etmelerine ve kullanmalarına, özgür fikirler üretip  bunları yorumlayabilmelerine olanak sağlayabilmektir. Bu amaç, bütünsel olarak matematiksel düşünme becerisini oluşturmaktadır. 

Matematik derslerindeki temel anlayışımızı;

  • mevcut bilgiyi ayrıştırmak,
  • yaşamında uygulayabilmek,
  • sorunlara sistemli ve hızlı bir şekilde eğilebilmek,
  • farklı çözümler üretebilmek,
  • olasılıkları fark edebilmek,
  • neden-sonuç içinde düşünebilmek,
  • içinde bulunduğu durumu analiz edebilmek
  • soyutlaştırmak
  • somutlaştırmak
  • çok yönlü düşünebilmek

şeklinde sıralayabiliriz…

Derslerimizde “açık uçlu sorular oluşturmak, sorulara verilen cevaplardaki açıkları fark ettirmek, grafik okumak, verileri grafiğe dönüştürmek, herhangi bir sorunu denklem şeklinde ifade edebilmek, sorunlara çözüm seçenekleri oluşturmak, üç boyutlu tasarımlar yapmak, matematiğin hayatımızdaki karşılıklarını tespit etmek, peş peşe sorulan sorularla öğrencinin farklı çözümler üretmesine olanak sağlamak” gibi yöntemlerle, matematiğe farklı ve temel bir bakış açısı kazandırmaktayız. 

Fizik dersi, animasyonlar, öğrencilerle yapılan çeşitli maket ve tasarımlar, 3d görüntülü modeller üzeriden kavratılır. Öğrenciler, derste kullanacakları eğitim materyallerini deneyimleyerek bizzat oluşturur. “Einstein, Michio Kaku, Stephen Hawking”in çalışmaları ışığında “atom, atom altı partiküller, yıldızlar ve evren, kuantum teorisi, büyük patlama, mikro ve makro evren, karşı madde, uzay, kara delikler” gibi kavramlarla fiziğin temel prensipleri üzerinde durulur.    

Kimya dersinde amacımız; evrenin başlangıcından bu yana yaşamsal tepkimeleri, maddesel etkileşimleri, maddenin iç yapısını, kısaca evreni inceleyerek yaşadığımız hayatı daha anlaşılır kılmaktır. Animasyonlar, deneyler, gözlemler, çeşitli atölye çalışmaları ile konular pekiştirilir. Sabun, güneş kremi, parfüm, balmumundan yapılmış mumlar, doğal ürünlerden hazırlanan deterjanlar öğrencilerimizin her yıl hazırladıkları ürünlerden bazılarıdır. 

Biyoloji dersinde ilkemiz, doğadaki mantık sistemlerini yalın bir şekilde öğrencilerimize aktarmak ve edinilen bilgilerin doğal döngüye zarar vermeden kullanılabilirliği üzerinde farkındalık yaratmak, düşünce üretmektir. Belgeseller, animasyonlar, doğa gezileri, gözlem ve deneyler, biyolojik gelişmeler ile biyoloji dersinin kapsamı ve içeriği kavratılır. 

Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinde düzeylere göre yapılan çalışmalar farklılıklar göstermektedir. 9. ve 10. sınıflarda düşünme becerisi oluşturmak ve bunu uygulamalarla pekiştirmeye  yönelik çalışmalarımız ağırlıklı iken, 11. ve 12. sınıflarda üniversite sınavlarına yönelik soru çözümleri yoğunluk göstermektedir. 

Her düzeyde grup veya bireysel etütler yapılmakta; soru çözüm teknikleri, çözüm hızı, kısayol yöntemleri kavratılmaktadır.

Düzey gezileri olarak gelenekselleştirdiğimiz geziler:

9. sınıflar:           Sancaktepe Bilim Merkezi Gezisi

                           Sunay Akın Oyuncak Müzesi Gezisi

10. sınıflar          TÜBİTAK Gezisi

11. sınıflar          TÜBİTAK Gezisi

                           Nükleer Araştırma Merkezi Gezisi

12. sınıflar          Üniversite ve mesleki tanıtım gezileri

Her yıl Mart ayında “Pi Günü, Stephan Hawking Günü, Biyolojik Çeşitlilik ve Türlerin Dünyası, Hayatımız Kimya Günü” olarak art arda kutladığımız günleri, 2018-2019 yılından itibaren mart ayının ikinci haftası boyunca sürecek “Bilim Şenlikleri Haftası” olarak planlıyoruz.