Beden Eğitimi ve Spor

Öğrencilerin gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak onların kişisel, toplumsal yönden sağlıklı ve mutlu, dengeli bir kişiliğe sahip, yapıcı, yaratıcı ve takım ruhunu benimsemiş fertler olarak yetiştirilmeleri amaçlanır.

Atatürk ve ünlü düşünürlerin spor hakkındaki düşünceleri üzerinde yeterli kültür seviyesine ulaşır.