Akedemik Bölümler

Çağın Eğitim Kurumu, akademik birimlerini çağın gerekleri, öğrencinin ihtiyaçları ve o alandaki birikimleri doğrultusunda şekillendirmektedir.

Her akademik birim, kazanımlarını hayatla ilişkilendirerek, öğrencilerimizde “Neyi, niçin yapıyorum?” farkındalığının oluşmasına olanak sağlamaktadır.

Sebep-sonuç ilişkisiyle düşünebilen; disiplinler arasında ilişki kurabilen, kendini gerçekleştiren, geleceği tasarlayan mutlu ve öncü bireyler yetiştirmek, eğitim anlayışımızın temelini oluşturmaktadır.