Rehberlik Servisi

öğrencinin fiziksel, duygusal, sosyal ve kişisel ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik etkinlikler gerçekleştirilir,

bireyin kendini ve çevresini tanımasına olanak sağlayan bireysel ve aile etkinlikleri düzenlenir,

uyumlu ve mutlu bir yaşam sürmeyi ve kendine uygun gerçekçi planlar yapmayı hedefleyen çalışmalar yapılır.

Bireysel görüşmeler, öğrencilerin ihtiyaçları veya sınıf öğretmeninin yönlendirmesi ile gerçekleştirilir; öğrenci ile yapılan paylaşımlar özel ve mahremdir. Görüşme sonucuna göre veli-öğretmen-öğrenci üçgeninde gerekli yönlendirmeler yapılır, öğrenci takibi gözlem ve paylaşımlarla desteklenir.

Sınıf çalışmalarında “bireysel farklılıklara saygı duyma, sorun çözme becerisi, duygu ve düşüncelerini doğru ifade edebilme, “özsaygı”ya dayalı iletişim becerisini geliştirme, ilgi ve yeteneklerini fark etme, birbirini anlama, zaman yönetimi, sınav kaygısıyla baş edebilme” gibi çalışmalar yapılmaktadır. 

Veli görüşmeleri daha çok “ergenlik sorunları, ebeveyn tutumları, akademik ve sosyal gelişimin desteklenmesi, öğrencinin yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmesi” yönünde gerçekleştirilmektedir.