Lisans Programı

 Okulumuzda, “Anadolu Lisesi” programına uygun olarak haftada 40 saat ders yapılmaktadır.

Derslerimiz, 08.50’de başlar, 15.55’te biter. Etütler, takım çalışmaları ve orkestra çalışmaları, bu ders saatinin dışındadır.

Haftalık ders saati, Talim ve Terbiye Kurulunun ortaöğretim kurumlarındaki haftalık ders saati çizelgesine uygun olarak hazırlanmış olup yabancı dil dersleri haftada 8 saat olarak planlanmıştır. İngilizce 4, Almanca 2, Fransızca 2 saattir.