Değerler Eğitimi

Psikolog Thomas Lickona (1991), karakter eğitimi için, “iyi bir insan olmanın gerektirdiği erdemlerin yeşermesi için planlanmış bir çabayı içerir” diyor. Ancak iyi insan yetiştirmeyi eğitimin merkezine koyuyoruz demek de yetmiyor. Bunun nasıl yapılacağı ve iyiliğin neye göre tanımlandığı oldukça önemli.
Bu alanda okul ve okul eğitimimiz  safhaların da adaletli olma, merhamet, sorumluluk, kendine ve diğerlerine saygı duyma gibi temel ve evrensel etik değerlerin karakter eğitiminin temelini oluşturması gerektiğini vurgular, uygular,eğitir, öğretir.